Werkwijze / visie

Onze werkwijze: de ontwikkeling van partnerschap. Hoewel in ons deel van de wereld nog maar weinig mensen het paard als werktuig gebruiken, rijden er meer mensen dan ooit in de geschiedenis. En we doen dat allemaal voor ons plezier.

Een belangrijke drijfveer is de wedstrijdsport, die zich de afgelopen eeuw stevig heeft ontwikkeld. In ons land is het sinds het laatste decennium van de vorige eeuw, vooral de dressuursport die een hoge vlucht heeft genomen. Maar het grootste deel van de moderne ruiters rijdt voor het plezier. Het samenzijn met het paard, het gevoel van terug naar de natuur en vooral dat prachtige wezen paard maken dat we ze niet los kunnen laten.

Helemaal probleemloos is dat allemaal niet; veel oude kennis over de omgang met paarden is verloren gegaan. Moderne ruiters zijn vaak niet met paarden opgegroeid en hebben bovendien een ander doel dan de vroegere paardenmensen. Het paard hoeft niet langer een “gebruiksdier” van de mens te zijn. We willen juist graag dat hij een maatje wordt, een partner om leuke dingen mee te doen. In de jaren negentig kwam daardoor een nieuwe stroming op gang, die al snel onder de verzamelnaam “Natural Horsemanship” bekend werd. Deze beweging stond voor een andere omgang met het paard, waarbij meer oog was voor het paard zelf en zijn natuurlijke behoeftes. Er werd een omgang nagestreefd die niet langer gebaseerd was op gehoorzaamheid, maar op samenwerking. Studies van vrijlevende paarden vormden de basis waarop de samenwerking met het paard werd gezocht. In plaats van het paard de ‘mensentaal’ te leren, is het juist de mens die zich verdiept in de lichaamstaal en leefwijze van het paard.

Bij Van Stal gebruiken we elementen uit de Natural Horsemanship methodes, en combineren dat met dressuurmatige training. Want we willen niet alleen een partnerschap met het paard, we willen ook dat het paard leert zijn lichaam zo te gebruiken dat hij ons gemakkelijk kan dragen, en dat tot op hoge leeftijd gezond en met plezier kan volhouden.

We proberen daarom onze paarden zoveel mogelijk te benaderen zoals ze met elkaar omgaan. Hierbij gebruik je de natuurlijke instincten en kuddementaliteit van paarden. Het gebruik van dwangmiddelen zoals zweep, sporen en bit worden zoveel mogelijk achterwege gelaten. Je drijft het paard aan met een gebaar, met de stem en met de zit. Het gaat erom dat mens en paard elkaar beter begrijpen, dat ze elkaar wederzijds vertrouwen en respect tonen. Hierdoor kun je met meer plezier met lekaar hebben en verbetert je rijkunst. Ook voor wedstrijdruiters is het van belang een goede band met je paard te hebben, dat zal de prestaties in de ring ten goede komen.

Verschillende vormen

Zoals bij alle stromingen in de paardenwereld, zijn er verschillende methodes en manieren om een betere band met je paard te ontwikkelen. Wel hebben die benaderingen een aantal ideeën gemeen:

Kijk bij de cursussen voor meer informatie over lessen in Natural Horsemanship.